Zlot Czlonków Klubu
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu

Magura Małastowska
14-16 grudnia 2012 r.
zlot-wybory-12'12 (1) zlot-wybory-12'12 (2) zlot-wybory-12'12 (3) zlot-wybory-12'12 (4) zlot-wybory-12'12 (5)
zlot-wybory-12'12 (6) zlot-wybory-12'12 (7) zlot-wybory-12'12 (8) zlot-wybory-12'12 (9) zlot-wybory-12'12 (10)
zlot-wybory-12'12 (11) zlot-wybory-12'12 (12) zlot-wybory-12'12 (13) zlot-wybory-12'12 (14) zlot-wybory-12'12 (15)