Skład drużyn:

  • 1 A - Justyna Kołodziej, Agnieszka Wydziałkiewicz,
  • 1 N - Przemysław Kiełbasa, Grzegorz Szatko,
  • 1 Ia - Jakub Faliszewski, Dawid Kozioł,
  • 2 N - Wojciech Rękas, Daniel Siedlik,
  • 3 TACH - Mateusz Banaś, Katarzyna Baran,
  • 4 TEAP - Kamil Buczek, Arkadiusz Krajewski,
  • 4 TSK-1 - Kamil Jackowski, Krystian Kobos,
  • 4 TSK-2 - Kamil Bachara, Maciej Zaczyk.

Mimo wcześniejszego zgłoszenia nie pojawiły się drużyny klasy 1 Ib, 3 TSK oraz 4 TM.
W rezulatacie do rywlizacji przystąpiła jedyna "pozaklubowa" drużyna klasy 1 Ia.

Turniej otworzył wicedyrektor ZST mgr Aleksander Łopata-Bernacki. Przed rozpoczęciem konkurencji, nowozapisanym członkom Klubu zostały wręczone legitymacje i odznaki członkowskie PTTK.

Pierwszą konkurencją, którą nadzorował Albert Kuboń, był test wiedzy turystyczno-krajoznawczej. Zawodnicy odpowiadali na pytania indywidualnie, a wynikiem była suma zdobytych punktów. Zwyciężyli w tej konkurencji chłopcy z 4 TEAP zdobywając 27 na możliwych 30 pkt. Najlepsi indywidualnie byli: Arek Krajewski i Grzesiek Szatko zdobywając po 14/15 pkt. Po 13 pkt. mieli M. Banaś, K. Baran, K. Buczek.

W konkurenji związanej z udzielaniem pierwszej pomocy, którą przeprowadził Jarek Knapik, maksymalną ilość punktów (po 20) zdobyły 3 zespoły (1 N, 3 TACH, 4 TSK-2).

Nie małym wyzwaniem było opracowanie, na podstawie mapy, trasy imprezy z 2 noclegami. Trzeba było określić dojazd, kolor szlaku, czas przejścia, miejsce noclegów. Konkurenję nadzorował Sergiusz Rostek. 10/10 pkt. zdobyły dziewczyny z klasy 1 A oraz chłopcy z 4 TSK-2.

Kolejna konkurencja, którą przygotował Kamil Kołodziej, związana była z ekwipunkiem turystycznym. Należało z przygotowanych rzeczy spakować do plecaka niezbędne podczas wędrówki w górach. I tu okazało się, że najlepsze były te same drużyny co przy zmaganiach z mapą (1 A, 4 TSK-2).

Ostatnia konkurencja, którą prowadziła Natalia Liro, pozwoliła wyłonić zwycięzców całego turnieju. Trzeba było zaśpiewać piosenkę z "klubowego repertuaru". Najlepsi okazali się zawodnicy 1 N, którzy ostatecznie zajęli I miejsce w turnieju.