Opiekun Klubu

P.Golec

mgr Paweł Golec
(od 1992 r.)

mgr Tomasz Pikusa
(od r. szk. 2020/21)

z-ca opiekuna

T.Pikusa


Zarząd Klubu

Wybrany dnia 5 marca 2022 r.

Gabriela Tabaczyńska
kl. 2 TAT

Prezes Zarządu Klubu

Oliwia Budzik kl. 2 TAT
Wiceprezes Zarządu
Gabriel Skruch kl. 1 TI
Wiceprezes Zarządu
Marceli Stańczykiewicz-Kudła kl. 1 TI
Sekretarz Zarządu
Adrian Wajda kl. 2 TAT
Skarbnik Klubu
Sebastian Hajdas kl. 1 TEM
Członek Zarządu
Maksymilian Stepek kl. 2 TAT
Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Klubu

Wybrana dnia 5 marca 2022 r.

Magdalena Stec kl. 3 TT
Prezes KR

Justyna Pytel kl. 3 TT
Wiceprezes KR
Jan Kiełbania kl. 3 T
Sekretarz KR


Sekcja absolwentów

Emanuel Smołucha - absolwent
Prezes sekcji

(od 15 lutego 2019 r.)
Stworzyli: Mateusz Wojtanowicz i Michał Niemiec - absolwenci ZST; zaktualizował: Paweł Golec - opiekun SKT.